/    Register Now

Technical Activities

 Technical Board

Sl.No. Members
1. Dr.M.R.Kalgal - Chairman
2. Er.V.R.Kulkarni - Co-Chairman
3. Prof.Manu Santhanam
4. Prof.Mahesh Tandon
5. Dr.S.Saraswati
6. Er.V.N.Heggade
Guidelines for Formation and Functioning of TCs & TBs

TECHNICAL COMMITTEEs

Chairman:

Er. L.K. Jain

Email :lkjain.ngp@gmail.com

 

Secretary:

Prof. Ravindra Gettu

Email : gettu@iitm.ac.in

 

Committee Members:

 • K. Balasubramaniam
 • B.H. Bharatkumar
 • Ganesh Chaudhari
 • Manu Santhanam
 • R. Nagendra
 • K.R.S. Narayan
 • Navneet Narayan
 • Nemkumar Banthia
 • N. P. Rajamane
 • Rajiv Gauri
 • Rakesh Gupta
 • S. Ramakrishnan
 • V. Ramakrishnan
 • V. Senthil Kumar
 • G. Sivakumar
 • Sunitha K. Nayar
 • Sujatha Jose
 • R. M. Telang

Chairman: 

 

Dr.K.V.Rangaswamy
Email  : kvr@lntecc.com

 

Committee Members:

 • Er.A L Sekhar
 • Dr. A Meher Prasad
 • Dr. Amlan K Sengupta
 • Dr. Radhakrishna Pillai
 • R Radhakrishnan
 • Dr. B Sivarama Sarma
 • Dr. C V R Murthy
 • Dr. Devdas Menon
 • Er. Jose Kurian
 • Dr. K P Jaya
 • Er. K Jayasankar
 • K Mohan Kumar
 • K G K Murthy
 • Ar. Dinesh Ethiraj
 • Dr. Ramanjaneyulu
 • Dr. Manmohan Kalagal
 • N Raghavan
 • P Srinivasan
 • Prabhakar
 • Raj pillai
 • Dr. S R Gandhi
 • S R Kumar
 • Dr. V Ramachandra
 • Dr. Subhadeep Banerjee
 • Senthil

Chairman :     

Dr.R.N.Krishna

Email : krishna_rn2000@yahoo.com

 

Co-Chairman:

Prof. Ravindra Gettu - IIT (Madras)

 

Committee Members:

 • Er.Samir Surlaker - President - CCMA
 • Dr.Manu Santhanam - IIT (Madras)
 • Mr.G.Manari - Secretary - CCMA
 • Er.Bishwadip Sen - Kolkata
 • Dr.R.V.Ranganath – Bengaluru
 • Mr. Shivram B. Bagade – Shanghai, P.R. China
 • Mr. A.M. Chaubal

Chairman :      

Dr.C.Rajkumar,

Former Director General (NCCBM) 

 

Co-Chairman :

Prof.C.V.R.Murty 

 

Committee Members:

Yet to be finalized…

Chairman:

Dr.A.K.Mullick,

former Director General (NCCBM)
Email : ajoy_mullick@rediffmail.com

 

Secretary :

Mr.Vivek Bansal, SE, DTTDC

 

Committee Members:

 • Mr. Jose Kurian, Chief Engineer, DTTDC
 • Mr. K.P. Abraham, Chief Engineer, CPWD
 • Dr. Sudhir Mathur, HOD, Geo. Tech Division, CRRI
 • Mr. S.K. Rustagi, Chief Project Manager, DTTDC
 • Mr. Pradeep Garg, SE, DTTDC
 • Mr. M.K. Rawal, Asian Laboratories
 • Mr. R. Gogia, Engineering Projects Consultants
 • Mr. Shishir Bansal, SE, PWD, Delhi
 • Mr. N.B. Mazumdar, Technical Advisor, IL & FS
 • Mr. K.P. Pradeep, Editor – in – Chief, Master Builder
 • Mr. Pradeep Khandelwal, Chief Engineer, SDMC
 • Corresponding Members:
 • Dr. Christian John Engelsen, SINTEF Norway
 • Prof. Takafumi Noguchi, Japan
 • Prof. Dong-Uk-Choi, Korea 

Chairman :    

Er.Yatin Joshi

Email : joshyatin@yahoo.com

 

Committee Members:

Yet to be inducted

Chairman :

 

Dr.Aswath M U

Email : aswathmu@yahoo.com

Chairman :

 

Er.Vijay Kulkarni

Email : vijaykulkarni@rmcmaindia.org

Chairman :

 

Prof.Ravindra Gettu
Email : gettu@iitm.ac.in

 

Committee Members

 • Er.Ganesh Chaudhari
 • Er.Anuj Maheswari
 • Er.Balasubramanian R
 • Er.Christophe Cortinovis
 • Er.Dilip Hardikar
 • Er.Jagdeep Bhalla
 • Er.Kishore H
 • Er.Mohan Ramanathan
 • Er.Murugesan M
 • Er.Navneet T Narayan
 • Er.Pradeep Lamba
 • Er.Ramesh Maganti
 • Er.Sabyasachi Sen
 • Er.Samir Surlaker
 • Er.Sanjay Tekale
 • Er.Sriprakash Shastry H E
 • Dr. Sunitha Nayar
 • Er.Supradip Das
 • Er.Tanveer Mistry
 • Er.Upkar Raut
 • Er.Vijay Kulkarni

Editors

 • Dr. Ravindra Gettu
 • Dr. Sunitha Nayar
 • Navneet T Narayan

Chairman :

 

Er.Abraham K P
Email : abraham.314c@gmail.com


Committee Members:

 • Er.Das Supradip (Convener & Secretary )
 • Er.Sen Gupta D P
 • Er.Kakkar Umesh
 • Er.Shil Anupam
 • Er.Banerjee Tirtha Pratim
 • Er.Dr. Parameshwaran Lakshmi
 • Er.Parikh Mehul
 • Er.Anurag Sinha
 • Sameer Surlaker
 • Er.Dhamele Mangesh
 • Er.Magar Umesh
 • Er.Rai Ashwini
 • Dr.Talakula Visalakshi
 • Er.Bhalla Sanjay
 • Er.Nene Subodh
 • Er.Wahid M A
 • Kotyal Amit
 • Dr.Priya Nair
 • Er.Sunny Suralker

Chairman

Prof. S. Saraswati

 

Co-Chairman

Er.V.R. Kulkarni

 

Committee Members
Er.Partho Gangopadhyay
Prof.Sriman Kumar Bhattacharya
Mr.Chetan Raikar
Mr.P.Y.Manjure
Er.M.N.Ramesh
Dr.Ashok M  Kakade
Er.Anil K Sharma
Er.Abdul Hasib Shaikh 
Mr.Kaizad Engineer
Prof.Debashish Bandyopadhyay
Prof.Nirjhar Dhang
Dr.Radhakrishna G. Pillai
Prof.Amlan Sengupta
Dr.Umesh Kumar Sharma
Mr.Samir Surlaker 

Mr.Sunny Surlaker
Dr.Mangesh Joshi
Dr.V.Rajendran
Mr. Zaheer Abbas
Dr.Gopal Rai
Dr.Suriya  Prakash
Dr.Dipesh  Majumdar

Chairman :  

 

Er.Ganesh P. Chaudhari

Email: ganeshchaudhari@floormartglobal.com

Education and Training Committee
 • Chairman :  

Er.K.Jayasankar

Committee Members:

Er.Vinay Gupta

Er.Ganesh Chaudhari

Er.S.Suresh

Er.R.Radhakrishnan

Dr.Nallathambi

Dr.Radhakrishna Pillai

Er.Rahul Goel.